Equibus

Inleiding


Wie zelf  na een langere periode van niets doen plots een zware fysische inspanning levert zal zich ongetwijfeld de daaropvolgende ongemakken nog herinneren. Bij paarden is het niet anders, eenmalige zware inspanningen zijn aftakelend. Een goede fysieke conditie wordt pas bereikt door goed geplande trainingsschema’s.

De ervaring die ik met mensen heb opgedaan binnen mijn fitness is perfect toepasbaar binnen het paardengebeuren. Voor ieder individu kan een trainingsplan worden opgesteld in functie van zijn fysish kunnen en een realistische doelstelling.

Cruciaal hierbij is het meten en volgen van de geleverde inspanning door hartslagmetingen en in het bijzonder door de hartslagvariabiliteit te volgen. Per dag toont deze in welke mate het paard al dan niet hersteld is van de vorige training. Op die manier trainen we op de eerste plaats in functie van de gemeten anaerobe drempel en houden we daarbovenop rekening met de “fitheidstoestand van de dag”.